2016
Πέρα από Εμπόδια

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ 1
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ 2
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ 3

40 x 62 x 12cm

Μπρούτζος, Σίδερο, Άργυρος 925°

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016