2016
Προς τα Ουράνια

pros ta ourania 3
pros ta ourania 1
pros ta ourania 2
pros ta ourania 3c

181x24x30cm

Μπρούτζος, Σίδηρος, Άργυρος 925°

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016