2016
Το Αναποφεύκτο

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ 3c
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ 2c
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ 1c

155 x 50 x 20cm

Μπρούτζος, Σίδερο, Άργυρος 925°

8 αριθμημένα αντίγραφακαι 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016