2015
Χωρίς Τίτλο 21

Untitled 21 1c
Untitled 21 2c

35x22x8cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

18 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015