2015
Χωρίς τίτλο 22

Untitled 22c

35x22x8cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

18 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015