2015
Προς τα Ουράνια ΙΙ

pros 2c
pros 1c

35x24x23cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

30 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015