2016
Χωρίς Επιστροφή

Σκάλα 03 3
Σκάλα 03 1
Σκάλα 03 2
Σκάλα 03 4

166 x 22 x 19cm

Μπρούτζος, Σίδερο

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016