2016
Έρχομαι …

ΣΚΑΛΑ 06 2
ΣΚΑΛΑ 06 3
ΣΚΑΛΑ 06 1

108 x 5 x 4cm

Μπρούτζος, Σίδερο

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016