2010
Ο Κύριος Β.Κ.

O-KIRIOS-B.K.-1
O-KIRIOS-B.K.-2
O-KIRIOS-B.K.-3

26 x 18 x 18cm

Τερακότα

2010