2010
Ο Κύριος Μ.Ρ.

O-KIRIOS-M.R.-1
O-KIRIOS-M.R.-2
O-KIRIOS-M.R.-3
O-KIRIOS-M.R.-4

34 x 24 x 25cm

Τερακότα

2010