2016
Χωρίς Τίτλο 006

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 006 2
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 006 3
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 006 1

16 x 16 x 10cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016