2016
Χωρίς Τίτλο 005

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 005 1
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 005 2

10 x 20 x 15cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016