2016
Χωρίς Τίτλο 004

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 004 1
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 004 2

12 x 20 x 20cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016