ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«Ερείπιο – Εξερευνώντας τον Χαμένο Χώρο», Γκαλερί ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλονίκη, 2013

«Νέο Ερείπιο – Δρώντας στον Χαμένο Χώρο», Γκαλερί ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, Αθήνα, 2014

«Πλήθη και Πλίνθοι. Δεσμώτες της Εντροπίας, Γκαλερί 512, Πτολεμαΐδα, 2014

ΕΡΓΑ

THE SPIRIT OF MUSIC ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ