2016
Το Κόκκινο Μπαλόνι

BALONI 1
BALONI 2
BALONI 3

210 x 24 x 30 cm

Μπρούτζος, Σίδερο

8 αριθμημένα αντίγραφα

και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016