2016
Τι Μέλλει Γενέσθαι;

ti mellei genesthai 1c
ti mellei genesthai 2c

14x16x6cm

Μπρούτζος, Άργυρος 925°

 50 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016