2016
Τέλος Χρόνου ΙΙΙ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΙΙ 1
ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΙΙ 2
ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΙΙ 4
ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΙΙ 3

17 x 28 x 20cm

Μπρούτζος

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016