2011
Τέλος Χρόνου I

TELOS-XRONOU-I-1
TELOS-XRONOU-I-2

15 x 24 x 24cm

Τερακότα, Ξύλο

2011