2015
Ταξιδιώτης

taxidiotis-1-c
taxidiotis-3-c
taxidiotis-2-c

38x27x24 cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

12 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015