2012
Στα Εξήντα

STA-EKSINTA-1
STA-EKSINTA-2
STA-EKSINTA-3
STA-EKSINTA-4
STA-EKSINTA-5

33 x 28 x 24cm

Μπρούτζος, Σίδερο, Ξύλο

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 για τον καλλιτέχνη

2012