2016
Προς το Άγνωστο

pros to agnosto1
pros to agnosto2
pros to agnosto3

24,5×54,5x12cm

Μπρούτζος

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016