2015
Πυρόσβεση

pirosvesi-1
pisrosvesi-2

30x27x24 cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

12 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015