2016
Koukouroukou

koukouroukou 1c
koukouroukou 2c

30x12x10cm

Μπρούτζος

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016