2013
Κόκορας

ΚΟΚΟΡΑΣ 1
ΚΟΚΟΡΑΣ 2
ΚΟΚΟΡΑΣ 3
ΚΟΚΟΡΑΣ 4
ΚΟΚΟΡΑΣ 5

48 x 25 x 25cm

Ακρυλική ρητίνη, Ευρεθέντα αντικείμενα

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2013

Δείτε το βίντεο