2015
Κιθαρ-οδός

kitharodos-1
kitharodos-2
kitharodos-3

32x27x24 cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

12 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015