2013
Εικόνα από μια έκθεση

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 03
ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01
ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 02

23 x 41 x 31cm

Μπρούτζος, Πέτρα

8 αριθμημένα αντίγραφακαι 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2013