2012
Γύρω Γύρω Όλοι

GIRO-GIRO-1
GIRO-GIRO-2
GIRO-GIRO-3
GIRO-GIRO-4
GIRO-GIRO-5

17 x 28 x 28cm

Τερακότα, Σίδερο, Ξύλο, Άμμος

2012