2010
Εύα

eva 1
eva 2
eva 3
eva 4
eva 5

93 x 40 x 35cm

Μπρούτζος, Μάρμαρο

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2010