2014
Επί Ξυρού Ακμής

ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ ΑΚΜΗΣ 1
ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ ΑΚΜΗΣ 2
ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ ΑΚΜΗΣ 3
ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ ΑΚΜΗΣ 4

32 x 22 x 11cm

Μπρούτζος, Σίδερο

16 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2014