2012
Επέρχεται

EPERXETE-1
EPERXETE-2
EPERXETE-3

31 x 31 x 27cm

Τερακότα, Τσιμέντο

2012