2011
White Swan

LEFKOS-KIKNOS

8 x 15 x 8cm

Teracotta, Polyester, Metal

2011