2012
Times are a-Changing

exei o kairos gyrismata 3
exei o kairos gyrismata 1
exei o kairos gyrismata 2
exei o kairos gyrismata 4

18 x 43 x 34cm

Teracotta, Wood, Metal

2012