2012
Aphrodite Bleeding

AFRODITI-AIMATOUSA-1
AFRODITI-AIMATOUSA-2
AFRODITI-AIMATOUSA-3

28 x 16 x 14cm

Teracotta, Iron

2012