2016
Χωρίς Τίτλο 002

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ ΙΙ 1
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ ΙΙ 2

14 x 20 x 10cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016