2016
Χωρίς Τίτλο 23

Untitled-23-1c-588x680
Untitled-23-2c-423x680
Untitled-23-3c-438x680
Untitled-23-4c-491x680

17x15x9cm

Μπρούτζος, Άργυρος 925°

18 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016