2015
Χωρίς Τίτλο 19

horis titlo 19 1c
horis titlo 19 2c
horis titlo 19 3c

32x27x10cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

18 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015