2016
Χωρίς Τίτλο 016

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 016 1
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 016 2

20 x 15 x 18cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016