2016
Χωρίς Τίτλο 018

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 018 1
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 018 2

20 x 28 x 35cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016