2016
Χωρίς Τίτλο 014

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 014 2
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 014 1

12 x 11 x 9cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

2016