2016
Χωρίς Τίτλο 013

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 013

25 x 12 x 7cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

2016