2016
Χωρίς Τίτλο 012

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 012

25 x 12 x 7cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

2016