2016
Χωρίς Τίτλο 008

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 008 1
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 008 2

20 x 20 x 25cm

Μπρούτζος, Ευρεθέν αντικείμενο

2016