2011
Απόγνωση

ΑΠΟΓΝΩΣΗ Μ 1
ΑΠΟΓΝΩΣΗ Μ 2

25 x 23 x 33cm

Μπρούτζος

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2011