2014
Από ένα μπαλόνι; Αν Είναι Δυνατόν!

Από Ένα Μπαλόνι. Αν Είναι Δυνατόν 02
Από Ένα Μπαλόνι. Αν Είναι Δυνατόν 01

42 x 9 x 9cmΜπρούτζος

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2014