2016
Απεγκλωβισμός

apeglovismos
apeglovismos 2
apeglovismos 3

58x77x45cm

Μπρούτζος, Σίδηρος

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016