2012
Αναστολές

ANASTOLES-1
ANASTOLES-2
ANASTOLES-3

41 x 40 x 33cm

Τερακότα, Τσιμέντο

2012