2016
Χωρίς Τίτλο 20

Untitled 20c

24x17x8cm

Μπρούτζος, Άργυρος 925°

8 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2016