2015
Αλυσίδες

alysides1
alysides2

145x25x54cm

Μπρούτζος, Σίδηρος, Άργυρος 925°

 αριθμημένα αντίγραφα και 4 δοκίμια για τον καλλιτέχνη

2015